X

Čo je vlastne
SmallCap

Pojem Small Cap zahŕňa spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou (vo výške 250 miliónov až miliardy eur). Nejde o začínajúcich živnostníkov, ale o firmu s fungujúcou štruktúrou a majetkom.

Hlavnou výhodou je pružnosť, inovatívnosť a globálny presah regiónu, kde tieto firmy pôsobia. Navyše sa pohybujú „pod radarom“ veľkých hráčov, takže v ich prípade skutočne platí, že za málo peňazí môžete dostať veľa muziky.

Tajomstvo úspechu

Podhodnotenie
Podhodnotenie

1. Podhodnotenie

Menšie spoločnosti sú často opomínané, čím prichádza k ich systematickému podhodnocovaniu. Naši špecialisti tieto firmy cielene vyhľadávajú, pričom do portfólia zahŕňajú tie s najväčším rastovým potenciálom.
Ekonomický fakt
Ekonomický fakt

2. Ekonomický fakt

Výrazná zisková dynamika malých firiem je daná samotnou ekonomickou teóriou, čiže nejde o sektorovú anomáliu (bublinu) alebo rast naviazaný na premenlivé ekonomicko-politické aspekty regiónu – je to stála vlastnosť tejto skupiny aktív.
Úspešní inovátori
Úspešní inovátori

3. Úspešní inovátori

Malé firmy prichádzajú s novými nápadmi, objavujú nové riešenia a vytvárajú nové odvetvia – inovácie sú motorom rastu.
Flexibilita a adaptabilita
Flexibilita a adaptabilita

4. Flexibilita a adaptabilita

Na rozdiel od veľkých stagnujúcich a globalizovaných kolosov majú malé firmy schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu a okolia a negenerujú nadbytočné náklady.

Výhody
+ Historicky veľmi atraktívne výnosy
+ Podceňovanie menších firiem môže viesť k vyšším „nadvýnosom“
+ Zaujímavý diverzifikačný prvok v portfóliu

Nevýhody
- Oproti veľkým firmám sú menej stabilné a viac volatilné
- Náročnejší výber firiem, nutnosť kvalitného analytického zázemia
- Riziká súvisiace s veľkosťou spoločnosti

Prečo investovať do
AXA Small Cap Portfólia?

Vďaka špičkovej analytickej práci investičných manažérov troch spoločností skupiny AXA vzniklo Starostlivo vybrané portfólio tých najlepších Small Cap firiem. Väčšinu v ňom predstavujú americké firmy a európske tituly. Portfólio je navyše obohatené o 10 % akcií švajčiarskych spoločností a zvyšok je investovaný prevažne do ázijských krajín.*)

Ide o dlhodobú investičnú príležitosť, ktorá vďaka efektivite menších firiem sľubuje výraznú dynamiku rastu. Pridanou hodnotou je široko regionálne a sektorovo rozložené portfólio a stabilné zázemie najväčšej svetovej poisťovne a správcu aktív.

AXA Small Cap Portfólio:*)

*)Uvedené zloženie portfólia zobrazuje očakávaný stav k založeniu fondu a podlieha zmenám.

Kedy
Investovať?

Investujte vždy, keď máte voľné finančné prostriedky. Jediný pohľad na investičné grafy vám potvrdí, že akciové trhy fungujú ako horská dráha. Hodnota akcií je závislá mimo iného od nálady investorov, ktorá často nezodpovedá skutočným obchodným výsledkom firiem. Treba si zachovať chladnú hlavu a dodržať dve základné pravidlá: pre silný výkon nemusíte mať veľký motor a kľúčom je dlhodobá a pravidelná investícia. Nie je pritom dôležité investovať závratne vysoké čiastky – aj malé veci vás dokážu presvedčiť.

Zlaté pravidlá investovania:

  • Nedávajte všetky vajcia do jedného košíka a diverzifikujte svoje investičné portfólio
  • Do dynamických investícií vkladajte len toľko peňazí, aby ste aj v období krízy mohli pokojne spať
  • Nebojte sa akcií, ale vyskúšajte si ich najprv s málom
  • Pravidelnosť a dlhodobosť výrazne znižuje riziko
  • Nestresujte sa z aktuálneho vývoja na trhoch

Investor by mal mať jasno v tom, prečo chce investovať. Prečo je to dôležité? Podľa toho, čo chcete si zvolíte svoj investičný cieľ.

Ako investovať do
AXA Small Cap Portfólia?

Fond je určený primárne investorom, ktorí už majú skúsenosti s investovaním do dynamických investícií , sú ochotní akceptovať vyššie kolísanie investície a riziká vyplývajúce predovšetkým z koncentrácie investícií do akcií spoločností s malou a strednou trhovou kapitalizáciou výmenou za potenciál atraktívneho výnosu, ktorý táto investičná stratégia v dlhodobom horizonte ponúka.

 

Minimálna výška investície a odkupu:
500,- CZK / 16 €


SK52 1111 0000 0014 2332 2372
Doporúčaný investičný horizont
7 a viac rokov
Mena fondu
EUR
Poplatky
 
Vstupný poplatok: 3,6 %   
  ...........................................................................
Výstupný: 0,00 %   
  ...........................................................................
Za správu: 1,5 %
  ...........................................................................
Právne upozornenie

Táto stránka obsahuje propagačné oznámenie investičného fondu AXA Small Cap Portfolio. Hodnota podielového listu fondu môže stúpať i klesať a návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená. Pred uskutočnením investície sa zoznámte so statusom fondu, kľúčovými informáciami pre investora a informáciami pre zákazníkov investičných služieb AXA investičná spoločnosť a.s., ktoré sú dostupné v slovenskom jazyku na www.axainvesticie.sk

 

Informácie o minulej výkonnosti a vývoji hodnôt uvedených v tomto dokumente sa vzťahujú k vývoju a zhodnoteniu indexu MSCI World Small Cap Index a MSCI World Large Cap Index za obdobie 31.10.1999 do 31.10.2014, v mene EUR, zdroj Bloomberg. Výnos môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Údaje sa týkajú minulosti a nezahŕňajú vplyv odmien, poplatkov a provízií. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom ani zárukou budúcich výnosov.